Det med småt

Honorar

Der faktureres i henhold til samarbejdsaftale der udleveres efter opstartsmøde.

Timeregnskab kan på ethvert tidspunkt fremlægges.

Tavshedspligt

Jeg overholder absolut diskrektion vedr. mine kunder og arbejdsopgaver.

 

Hvidvaskningsloven

Som bogføringsvirksomhed er vi omfattet af Hvidvaskningsloven jf. lovens §1 nr. 17.

De indhentede oplysninger vedr. overholdelse af Hvidvaskningsloven bliver alene brugt til opfyldelse af forpligtelsens af loven. 

Persondataforordning

Hvis der indgåes et samarbejde med Trekantens Bogføring, har  vi brug for personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, mailadressee, lovkrævede cpr. nr. og andre relevante personoplysninger samt dokumentation for disses rigtighed. Disse oplysninger bruges udelukkende til behandling af den aftalte opgave. Personoplysninger som vi behandler, bliver ikke på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, udover de aftalte samarbejdspartnere, herunder jeres revisor, hvor det er relevant.

Som registreret person har du ret til at få indsigt, gøre indsigelse mod behandling, få udleveret vores opbevarede persondata i digital form, få tilrettet fejlagtige oplysninger og få slettet den data, som vi opbevarer. I bedes endvidere oplyse hvis der sker ændringer i de personoplysninger vi behandler (adr, mail m.m.)

Vi anvender som udgangspunkt IKKE krupterede mails ved fremsendelse af regnskabsmateriale og personoplysninger (herunder cpr. nr.), med mindre vi specifikt har aftalt dette.

Vi anvender databehandlere og sikre at disse lever op til persondataforordningen.

Såfremt I ønsker at klage over vores behandling af jeres personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet.